Strålande tider?
Forskning   1000 läkares upprop

Härligt tycker vi - men många klarar det inte...

Modern teknik – härligt tycker vi som gärna sitter vid vår dator. Kanske vi även använder mobiltelefon frekvent. Rentav bär den i fickan? Trådlös DECT-telefon har vi kanske också? Praktiskt, eftersom man kan använda telefonen var som helst i hemmet eller trädgården, utan sladd.

Det finns många människor som inte klarar något av det här. Människor vars överkänslighet utvecklats så illa att de numera inte ens tål vanlig el. Tänk er – varken dammsugare, tvättmaskin, elspis. Inte ens elektriskt ljus! Ingen möjlighet att besöka några som helst offentliga miljöer utan att bli rejält sjuk, i själva verket totalt utslagen för i sämsta fall veckor. Att inte kunna besöka vare sig släkt eller vänner.

Sådana personer finns. Jag känner flera.


De här människorna får dessutom allt svårare att hitta någonstans att bo. Några har flyttat till mitt närområde, här i skogen. Kampen förs nu för att slippa den 3G-mast som en teleoperatör vill sätta upp. En annan familj har sett sig nödsakad att flytta till de värmländska skogarna – men hade inte räknat med den radiokommunikation som hör ihop med skogsavverkning. De har det mycket svårt.

Tusentals mår riktigt dåligt

Exemplen kan mångfaldigas, de överkänsliga personerna är många fler än de flesta föreställer sig. Det rör sig om flera tusen personer bara i vårt land. Ofta är de högt utbildade som i jobbet arbetat med just den moderna teknik som så småningom gjort dem sjuka och handikappade.

Det finns studier  – både svenska och utländska – som visar att framförallt strålning från mobilmaster och telefoner påverkar den mänskliga organismen negativt. Studier på djur visar samma tendens. Faktum är att ju mer jag läser om det här, desto allvarligare inser jag att saken är.

Naturligtvis påverkas inte bara personer som visar de svåraste symtomen. Säkert påverkas vi alla, men de flesta har av någon anledning större förmåga att stå emot. Och vem sätter väl så diffusa symtom som lättare huvudvärk, trötthet, svårighet med koncentrationen, sömnstörningar osv i samband med sin mobil- eller DECT-telefon? Eller med den nya masten, den där så kallade basstationen som satts upp på hyreshustaket alldeles nära. Alla de där sändarna som det kryllar av men som vi inte ens tänker på. De flesta av oss VET ju faktiskt inte om vi är påverkade eller inte. Och hur blir det på sikt? Hur påverkas den unga generation som utsatts för den här tekniken i hela sitt liv? Svaret är enkelt. Vi vet inte det. Ingen vet. Men i praktiken utgår ”man” från att den inte påverkas alls! Trots att det sannerligen inte saknas varningssignaler.

Spåren förskräcker

Det går inte att vrida tiden tillbaks. Men det går att ta symtom och tendenser på allvar, och det går att leta efter en ”vänligare” teknik. Tidigare var det självklart att DDT var ofarligt, så pass att det självklart användes i skafferier för att få bort insekter! Och hormoslyr – en och annan förespråkare drack det för att bevisa hur ofarligt det var. Asbest, aldrin i bekämpningsmedel – exemplen på ”ofarliga” farligheter kan mångfaldigas, på många områden. På miljöområdet, inom jordbruket, medicinen...

Tänk om det vi nu bevittnar är ett verkligt generalangrepp på livet självt? Det kan vi inte veta. Inte än. Men att aningslöst bara förlöjliga tanken – det är både naivt och historielöst.

Jag önskar att ”man” för en gångs skull ville ”tänka efter före”. Att inte flertalet politiker, myndigheter, forskare och industri i märklig symbios väljer att bortse från varningar, från den så kallade försiktighetsprincipen och från de tecken på skadlig påverkan som är tämligen uppenbara för den som inte blundar. Etablissemangets nyckelord är ”för litet underlag”, ”metodiska brister i försöksupplägget”, ”studien har inte upprepats” och självfallet det fantastiska ”även vatten är farligt i för stora mängder”. Att sedan möss visar sig bli sterila, att en viss sorts cancer ökar oroväckande i vissa områden osv  osv – det har självklart helt andra orsaker...

Förlöjligande

Vanlig taktik från etablissemanget är att först försöka tiga ihjäl en obehaglig sanning. Fungerar inte det förlöjligar man. Därefter övergår man till att misskreditera pionjärerna. Om alla dessa strategier misslyckats tvingas forskare m fl själva undersöka för att slutligen med emfas påstå ”så har jag alltid tänkt”. De flesta tycks nu ha hunnit fram till  förlöjligandestadiet. De mer ”framsynta” inom etablissemang och forskning har nått ända till misskreditering!

Allt medan de verkligt framsynta tappert kämpar vidare i snålblåsten.

De resultat dessa kommer till är både skrämmande och uppseendeväckande. I framtiden kommer många experter, politiker och myndighetsutövare att få ytterst svårt att försvara dagens uttalanden och åtgärder. – Men då får de väl ge sina PR-konsulter nya direktiv...

Ovetande och ofrivilliga försöksobjekt
Vi deltar i ett ofantligt experiment! Många av oss är ovetande, andra oroade och en del redan drabbade.

Jag rekommenderar varmt boken Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället. Skriven av frilansjournalisten Mona Nilsson. Den får mig att ta mig för pannan och undra om jag verkligen läser rätt. Det gör jag, dessvärre. En lättförståelig faktabok, utgiven 2005 av Medikament faktapocket, ISBN 91-975600-0-6.

Köp boken! Här handlar det verkligen om avslöjande journalistik. Faktum är man ofta mitt i eländet inte kan låta bli att dra på mun. Maktens företrädare kläds av, effektivt. Allt är mycket väl dokumenterat.
En varning dock – den ÄR klart oroande. Men läs den ändå.  Den kan bespara dig en hel del andra obehag. En "olycka" uteblir inte, bara därför att man inte förutser den.

Spelet om 3G kan beställas via nätet från bl a Bokus. Finns säkert på fler håll.

22 nov -05

Upp

 

Startsida

Oerhört dåligt med uppdatering här - men det händer massor!
Följer du Mona Nilssons hemsida är du uppdaterad. Även Vågbrytaren ger aktuell information samt tips på broschyrer m.m.

Pionjärers enträgna strävan börjar äntligen få även motvilliga ögon att öppnas eller åtminstone kisa. Såvida de inte medvetet blundar, förstås...
/juni 2011

 

Några bra länkar,
där du hittar mängder av information och hänvisningar till andra informativa sidor:
Mona Nilssons hemsida
Vågbrytaren riks
Vågbrytaren Stockholm

EMFacts Consultancy (eng) Irish Doktors Environmental Association (IDEA) (eng)
Bättre elmiljö, Bemi

 

På nätet
kan du läsa bl.a
.

Ett vackert fängelse
- på flykt från el och mobilstrålning
(av Gunilla Ladberg)
är en angel
ägen intervjubok som nu finns även på nätet. Läs den här.

Vågbrytaren ger ut angelägna häften som kan läsas på nätet
Bla. dessa:
Miljöspecial
Barn och trådlöst

 

Bra att veta
En sladdlös telefon
avger mikrovågor när den används. Stativet (=telefonens basenhet) är en sändare som avger mikrovågor så länge inte elkontakten är urdragen. Det räcker inte att dra ur jacket.

Mobiltelefoner  – även avstängda noteras de av en elöverkänslig person. Jag har – visserligen av misstag och i oförstånd – provat, personen i fråga ovetande. Reaktionen blev kraftig, trots att jag har en helt vanlig telefon, alltså inte en 3G.
Manar till eftertanke!