Till Berit Elisabet
Tillbaka

Några tänkvärda citat
  

Levnadsvett 

Bär aldrig mer än ett slags bekymmer i taget! Somliga människor bär tre – bekymmer som de haft, alla som de nu har, och alla som de väntar sig att få.
         
Channing 

Jag har haft mera besvär med mig själv än med någon annan människa jag känner.
         
D L Moody

Vi är aldrig mera missnöjda med andra än när vi är missnöjda med oss själva.
         
Amiel

Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig efteråt för att komma ihåg vad man sagt.
         
Mark Twain

En människa borde aldrig skämmas över att ha haft orätt. Det är ju bara detsamma som att säga att hon är klokare i dag än i går.
         
Alexander Pope

Det är bättre att övervinna sig själv än hela den övriga mänskligheten.
          
Buddha

Det är avgjort bättre att tro på människorna och att då och då bli lurad än att inte tro alls.
         
Hasse Z

Därför bör den klokast skattas som den gyllne regeln minns, att värdera vad som finns och ej endast vad som fattas.
         
Esaias Tegnér

Tala i vredesmod, och du kommer att hålla det bästa tal du någonsin ångrat.
          Churchill

Ingen kan få dig att känna dig mindervärdig utan ditt samtycke.
          Eleanor Roosevelt

När människor talar illa om dig, lev så att ingen tror dem.
         
Platon

Bättre att undersöka en fråga utan att avgöra den än att avgöra den utan att undersöka den.
          J Joubert

Tyck inte att du själv är så stor att andra människor ter sig små.
         
Kung-Fu-Tzu

 

UPP

 

Klurigt

Man kan inte göra alla till lax, sa Gud och skapade sillen.
         
Skånskt ordspråk

Som regel undviker jag frestelser – om de inte är oemotståndliga.
         
Mae West

När man inte kan det man vill, får man vilja det man kan.
         
Terentius

Man måste ha tillgång till många ord för att på rätt sätt kunna vara ordknapp.
          
P O Sundman

Flitigt läsa gör dig klok, därför läs varenda bok.
         
Falstaff Fakir

Ingenting är så orimligt att det inte kan ha blivit uttalat av en filosof.
         
Cicero

Den som tror att det förflutna inte kan förändras har inte skrivit sina memoarer.
          Gahlin

Dagen i dag är en märkvärdig sak. Tänk, evighet fram och evighet bak.
          Alf Henrikson

Gör inte sådant som dina ovänner inte bör få veta.
         
Seneca

Erfarenheten är en bra lärare, men han skickar svinaktigt dyra räkningar.
         
Minna Antrim

Ja, hade jag gått dit jag aldrig går, så hade jag stått där jag aldrig står.
         
Alf Henriksson

Om du tänker för länge på nästa steg kommer du att tillbringa livet på ett ben.    
         
Kinesiskt ordspråk

Gör alltid det rätta! Det gläder somliga människor och förvånar resten.
         
Mark Twain

Jag är fast övertygad om att idel ont kommer av alltför fasta övertygelser.
         
Lars Gyllensten

Jag för min del har aldrig funnit någon betydande man som varit kvinna.
         
J F Nyström

Inte ens den frommaste människa kan leva i frid, om hans elake granne inte vill.
          Schiller

Man måste kyssa en gräslig massa grodor innan man hittar en prins.

Jag behöver inte inledas i frestelse. Jag kan gå själv.
          
Birgitta Andersson

 

 

UPP

 

Visdom  

En människa kan skänka storhet åt de lärosatser hon följer. Lärosatser kan aldrig skänka storhet åt en människa.
         
Kung-Fu-Tzu

När det ropas ”leve framåtskridandet” – fråga ”framåtskridande till vad?”
          Stanislav J Lec

Mycken lycka blir förbisedd för att den inte kostar något.

Den kosmiska religiösa erfarenheten är den starkaste och ädlaste drivkraften för vetenskaplig forskning.
         
 Einstein

Det finns ingen annan fiende än människans lägre jag. – Intet annat kan stå i vägen för hennes utveckling än hon själv.
         
Abdul-Bahá

De som gått vidare genom döden har en egen sfär … inte avlägsen vår … men den är helgad från vad vi kallar tid och rum.
         
Abdul-Bahá

För mig är vissheten om tillvaron av en etisk världsvilja ett absolut och otvivelaktigt faktum, grundat på min erfarenhet av dess verksamhet i min själ.
          Albert Schweizer

Sann glädje är en allvarlig sak.
         
Seneca


Det är de stilla stunderna
som du skall leva på.
I kväll har intet, intet skett,
men något sker ändå.
En fågel och ett vårregn
ha sjungit dig en sång.
Tag med den.
Den kan hjälpa dig en gång.
         
Jarl Hemmer

 

Retar du upp dig på ting som är små så är du väl inte större än så.
         
Alf Henriksson

Om du inte har något att göra, gör det inte här!

Enklaste sättet att skapa en liten förmögenhet är att starta med en stor.
         
Red Top

Lycka är en biprodukt som utvinns vid framställning av något annat.
         
Aldous Huxley  

 

UPP

 

Levnadsvett

Klurigt

Visdom